DVNN Lào Cai

DVNN Lào Cai, tất cả các vấn đề cần biết về DVNN Lào Cai. Các tin tức về DVNN Lào Cai mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về DVNN Lào Cai tại nhanong.com.vn

Bám sát định hướng của ngành Nông nghiệp và của tỉnh, trong năm 2020 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã triển khai mô hình tại xã Hoàng Liên (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Hội chợ quảng bá, tiêu thụ nông đặc sản vùng miền và Sản phẩm OCOP năm 2020 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5/10/2020 tại Hà Nội. Năm nay, nông sản đặc hữu và các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đã được xếp hạng sao của tỉnh Lào Cai cũng góp mặt tại Hội chợ.