đường cát Thái Lan

đường cát Thái Lan, tất cả các vấn đề cần biết về đường cát Thái Lan. Các tin tức về đường cát Thái Lan mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đường cát Thái Lan tại nhanong.com.vn

Nhiều nông dân cho rằng năm nay năng suất mía thấp, chỉ đạt từ 70-75 tấn/ha, giá bán thấp, cộng thêm chi phí về giống, nhân công, phân bón, nông dân lỗ khoảng 40 triệu đồng/ha