dưa chuột

dưa chuột, tất cả các vấn đề cần biết về dưa chuột. Các tin tức về dưa chuột mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về dưa chuột tại nhanong.com.vn

Một số giống rau, đậu có thể trồng vụ đông ở phía Bắc như: Bí xanh thiên thanh 5, dưa chuột lai PC4, cà chua lai VT10, đậu cô ve CV96...