dự thảo luật chăn nuôi

dự thảo luật chăn nuôi, tất cả các vấn đề cần biết về dự thảo luật chăn nuôi. Các tin tức về dự thảo luật chăn nuôi mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về dự thảo luật chăn nuôi tại nhanong.com.vn

Các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc… vẫn là những bất cập lâu nay đối với ngành chăn nuôi. Nếu không cơ cấu, quy hoạch lại, tổ chức sản xuất một cách bài bản, ngành chăn nuôi sẽ khó phát triển.