dự án Luật

dự án Luật, tất cả các vấn đề cần biết về dự án Luật. Các tin tức về dự án Luật mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về dự án Luật tại nhanong.com.vn

Dự án Luật Trồng trọt được xây dựng nhằm thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực trồng trọt, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả, khả thi để phát triển trồng trọt theo định hướng thị trường; có cơ cấu quản lý, sản xuất, kinh doanh hợp lý; tạo lập được nền sản xuất hàng hoá quy mô lớn, chất lượng và từng bước hiện đại hoá...