đốn cà phê

đốn cà phê, tất cả các vấn đề cần biết về đốn cà phê. Các tin tức về đốn cà phê mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đốn cà phê tại nhanong.com.vn

Trên cây chè, cây cà phê đến tuổi già cỗi ta thường áp dụng “kỹ thuật đốn cây”. Trong kỹ thuật đốn cây, ta có “kỹ thuật đốn phớt” và “kỹ thuật đốn đau”.