đối tượng thủy sản

đối tượng thủy sản, tất cả các vấn đề cần biết về đối tượng thủy sản. Các tin tức về đối tượng thủy sản mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đối tượng thủy sản tại nhanong.com.vn

Theo Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 30/1/2019, tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra sẽ trở thành đối tượng thủy sản nuôi chủ lực tại Việt Nam.