đối thoại

đối thoại, tất cả các vấn đề cần biết về đối thoại. Các tin tức về đối thoại mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đối thoại tại nhanong.com.vn

Tại cuộc đối thoại lần đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ với nông dân sáng qua, 9/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 8 vấn đề. Đó cũng là những vấn đề cốt tử để nông nghiệp Việt Nam đột phá trong giai đoạn mới.