đời sống nhân dân

đời sống nhân dân, tất cả các vấn đề cần biết về đời sống nhân dân. Các tin tức về đời sống nhân dân mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đời sống nhân dân tại nhanong.com.vn

Sáng 21-11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức gặp gỡ báo chí trao đổi thông tin về Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia thành tựu, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ phối hợp dự kiến tổ chức vào ngày 26 và 27-11-2018.