đoàn bộ nông nghiệp và ptnt

đoàn bộ nông nghiệp và ptnt, tất cả các vấn đề cần biết về đoàn bộ nông nghiệp và ptnt. Các tin tức về đoàn bộ nông nghiệp và ptnt mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đoàn bộ nông nghiệp và ptnt tại nhanong.com.vn

Ngày 5/3, tại Khu di tích cách mạng Bác Hồ về tát nước chống hạn, xã Tả Thanh Oai, (Thanh Trì, Hà Nội), Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp phối hợp với các đơn vị phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và ra quân Tháng thanh niên năm 2021.

Mới đây, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình tình nguyện 'Chung tay cùng miền Trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ'.