diện tích trồng thanh long

diện tích trồng thanh long, tất cả các vấn đề cần biết về diện tích trồng thanh long. Các tin tức về diện tích trồng thanh long mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về diện tích trồng thanh long tại nhanong.com.vn

Thanh long là loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, kim ngạch năm 2019 đạt 1,25 tỷ USD, nhưng đang có xu hướng giảm. Năm 2020 còn 1,121 tỷ USD), trong tháng 1/2021 xuất khẩu thanh long vẫn không thuận lợi.