diễn đàn của bộ nông nghiệp

diễn đàn của bộ nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về diễn đàn của bộ nông nghiệp. Các tin tức về diễn đàn của bộ nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về diễn đàn của bộ nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Sẽ không còn cụm từ ‘giải cứu’ nông sản khi Việt Nam làm tốt khâu thị trường, sản xuất nông sản sạch và liên kết sản xuất, chế biến theo chuỗi.