diêm dân làm muối

diêm dân làm muối, tất cả các vấn đề cần biết về diêm dân làm muối. Các tin tức về diêm dân làm muối mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về diêm dân làm muối tại nhanong.com.vn

Sau thời gian ở mức thấp, giá muối đang tăng mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thế nhưng, dù giá muối cao nhưng đời sống diêm dân vẫn hết sức khó khăn