diêm dân được mùa

diêm dân được mùa, tất cả các vấn đề cần biết về diêm dân được mùa. Các tin tức về diêm dân được mùa mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về diêm dân được mùa tại nhanong.com.vn

Sau thời gian ở mức thấp, giá muối đang tăng mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thế nhưng, dù giá muối cao nhưng đời sống diêm dân vẫn hết sức khó khăn