dịch cúm A/H5N6

dịch cúm A/H5N6, tất cả các vấn đề cần biết về dịch cúm A/H5N6. Các tin tức về dịch cúm A/H5N6 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về dịch cúm A/H5N6 tại nhanong.com.vn

Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương đối phó với dịch cúm A/H5N6 xảy ra trên địa bàn huyện Tiên Phước.