dịch bệnh hành hoành

dịch bệnh hành hoành, tất cả các vấn đề cần biết về dịch bệnh hành hoành. Các tin tức về dịch bệnh hành hoành mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về dịch bệnh hành hoành tại nhanong.com.vn

Lúa vụ đông xuân tại các tỉnh miền bắc và Bắc Trung Bộ đang trong giai đoạn đẻ nhánh và phân hóa. Tuy nhiên hiện nay, tình hình sâu bệnh hại lúa đang diễn ra rất phức tạp. Để bảo đảm cho lúa đông xuân sinh trưởng, phát triển, các địa phương cần chủ động theo dõi và phòng trừ kịp thời sâu bệnh gây hại.