địa chỉ xanh

địa chỉ xanh, tất cả các vấn đề cần biết về địa chỉ xanh. Các tin tức về địa chỉ xanh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về địa chỉ xanh tại nhanong.com.vn

Những năm gần đây, cơ cấu cây trồng của tỉnh Hòa Bình từng bước được chuyển đổi theo hướng tập trung đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị đất sản xuất. Tuy nhiên, diện tích cây trồng được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ còn rất khiêm tốn, chủ yếu trên nhóm cây ăn quả có múi và rau ăn lá.