Ủy ban Châu Âu

Ủy ban Châu Âu, tất cả các vấn đề cần biết về Ủy ban Châu Âu. Các tin tức về Ủy ban Châu Âu mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Ủy ban Châu Âu tại nhanong.com.vn

Sau 2 năm Ủy ban châu Âu (EU) cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản khai thác của Việt Nam, xuất khẩu hải sản của Việt Nam sang thị trường EU đã bị tác động rõ rệt, giảm 6,5% còn gần 390 triệu USD trong năm 2018 và tiếp tục chững lại trong 8 tháng đầu năm 2019 với 251 triệu USD.