đêm và sáng trời lạnh

đêm và sáng trời lạnh, tất cả các vấn đề cần biết về đêm và sáng trời lạnh. Các tin tức về đêm và sáng trời lạnh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đêm và sáng trời lạnh tại nhanong.com.vn

Hôm nay, khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 33 độ, thấp nhất chỉ 20 - 23 độ, thậm chí vùng núi còn 17 - 19 độ.