Duy Quang 33

Duy Quang 33, tất cả các vấn đề cần biết về Duy Quang 33. Các tin tức về Duy Quang 33 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Duy Quang 33 tại nhanong.com.vn

Để được vào làm việc trong công ty do ba mình sáng lập, Lý Anh Duy Quang phải 'xin ba' vào làm, bắt đầu công việc từ một công nhân trước khi thăng tiến và trở thành Chủ tịch Ngành thực phẩm của GreenFeed.