ĐCSVN Trước

ĐCSVN Trước, tất cả các vấn đề cần biết về ĐCSVN Trước. Các tin tức về ĐCSVN Trước mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về ĐCSVN Trước tại nhanong.com.vn

Trước hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm giống qua biên giới đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia cầm của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm.