đậu tương đông

đậu tương đông, tất cả các vấn đề cần biết về đậu tương đông. Các tin tức về đậu tương đông mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đậu tương đông tại nhanong.com.vn

Vụ đông là vụ sản xuất đặc biệt quan trọng, do vậy cần xác định rõ đối tượng, cơ cấu giống cần tập trung mở rộng diện tích cũng như có các biện pháp kỹ thuật phù hợp.