đất trồng cà phê

đất trồng cà phê, tất cả các vấn đề cần biết về đất trồng cà phê. Các tin tức về đất trồng cà phê mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đất trồng cà phê tại nhanong.com.vn

Tây Nguyên có gần 0,5 triệu ha cà phê được trồng trên đất đỏ bazan, đất xám, cộng khí hậu ôn hòa rất thích hợp với cây trồng này.