đào tạo nghề

đào tạo nghề, tất cả các vấn đề cần biết về đào tạo nghề. Các tin tức về đào tạo nghề mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về đào tạo nghề tại nhanong.com.vn

Ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại TPHCM, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị.

Gần 85% lao động ở huyện Sóc Sơn được đào tạo nghề theo Quyết định 1956 của Chính phủ có việc làm. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) của huyện nên theo xu hướng chuyển đổi kinh tế và gắn với đầu ra để mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngày 9/8/2019, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức “Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn”. Tham dự hội thảo có các bộ, ngành trung ương, các trường đại học, cao đẳng nghề, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Việt Nam và đại diện Chi cục Phát triển nông thôn 63 tỉnh, thành phố.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Hải Phòng ngày càng được chú trọng.

TP Hồ Chí Minh có 32 nghề, trong danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó, nghề đào có thời gian thấp nhất là 100 ngày và cao nhất 624 ngày.

Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ, đa số lao động sau thu hồi đất trên địa bàn quận Hà Đông có cuộc sống ổn định, phát triển. Cách làm này góp phần thúc đẩy cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, bảo đảm an toàn và trật tự xã hội.