danh sách

danh sách, tất cả các vấn đề cần biết về danh sách. Các tin tức về danh sách mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về danh sách tại nhanong.com.vn

Hiện nay, trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 và Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2018 chưa có thuốc được đăng ký để phòng trừ sâu keo mùa thu.