Đặng Tấn Thành

Đặng Tấn Thành, tất cả các vấn đề cần biết về Đặng Tấn Thành. Các tin tức về Đặng Tấn Thành mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Đặng Tấn Thành tại nhanong.com.vn

Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đợt dịch Covid-19 vừa qua, người dân trồng tỏi Lý Sơn gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm này.