Đảng bộ

Đảng bộ, tất cả các vấn đề cần biết về Đảng bộ. Các tin tức về Đảng bộ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Đảng bộ tại nhanong.com.vn

99,95% người dân xã Văn Bình (huyện Thường Tín) hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao của địa phương. Đây được xem là thành quả lớn nhất đối với nỗ lực của các cấp chính quyền suốt nhiều năm qua.