cụ thể hóa chính sách

cụ thể hóa chính sách, tất cả các vấn đề cần biết về cụ thể hóa chính sách. Các tin tức về cụ thể hóa chính sách mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cụ thể hóa chính sách tại nhanong.com.vn

Với mục tiêu đến năm 2020, cả nước có 1.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Chính phủ đã giao Bộ NN&PTNT xây dựng Đề án phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.