có thu tỉa

có thu tỉa, tất cả các vấn đề cần biết về có thu tỉa. Các tin tức về có thu tỉa mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về có thu tỉa tại nhanong.com.vn

Hiện nay người nuôi tôm tại ĐBSCL nói chung, Sóc Trăng nói riêng đã áp dụng nhiều mô hình nuôi cho năng suất, hiệu quả cao. Mô hình nuôi tôm hai giai đoạn có thu tỉa của ông Tăng Văn Xúa, ở ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu thực hiện từ năm 2016 đã rất thành công, lợi nhuận mỗi năm từ 1,5 đến 2 tỷ đồng.