cơ cấu cây trồng

cơ cấu cây trồng, tất cả các vấn đề cần biết về cơ cấu cây trồng. Các tin tức về cơ cấu cây trồng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cơ cấu cây trồng tại nhanong.com.vn

Báo cáo quý I/2019 của UBND huyện Trà Ôn, ở lĩnh vực kinh tế đến nay huyện đã tổng kết 19 dự án, mô hình cơ cấu lại nông nghiệp với tổng kinh phí trên 2,714 tỷ đồng (do tỉnh đầu tư).

Nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân là thành quả của chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Phúc Thọ, nhằm hướng tới mục tiêu sản xuất nông nghiệp bền vững.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong năm 2018 ngành nông nghiệp đề ra mục tiêu chuyển đổi khoảng 118.290 ha đất trồng lúa ở những nơi kém hiệu quả, khó khăn về nguồn nước, bị ảnh hưởng hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long sang trồng các loại cây khác…

Năm 2018, ngành trồng trọt phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất trồng trọt từ 2,2-2,3%, giá trị tăng thêm tối thiểu đạt 2,1%, với kim ngạch xuất khẩu trên 21 tỷ USD.