chuẩn hóa nuôi tôm

chuẩn hóa nuôi tôm, tất cả các vấn đề cần biết về chuẩn hóa nuôi tôm. Các tin tức về chuẩn hóa nuôi tôm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chuẩn hóa nuôi tôm tại nhanong.com.vn

Để hướng tới mục tiêu xuất khẩu (XK) tôm đạt 10 tỷ USD vào năm 2025, Việt Nam cần hình thành các chuỗi từ nuôi trồng, chế biến, XK và chuẩn hóa các chuỗi cung ứng này đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.