chủ trương lớn

chủ trương lớn, tất cả các vấn đề cần biết về chủ trương lớn. Các tin tức về chủ trương lớn mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chủ trương lớn tại nhanong.com.vn

Đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh “nông nghiệp, nông dân và nông thôn là chủ trương lớn, có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến sự ổn định chính trị, kinh tế…”.