cho vay cơ giới

cho vay cơ giới, tất cả các vấn đề cần biết về cho vay cơ giới. Các tin tức về cho vay cơ giới mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cho vay cơ giới tại nhanong.com.vn

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2017, doanh số cho vay từ triển khai chương trình đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp cả nước đạt 8.650 tỷ đồng, cho 28.829 lượt khách hàng.