chuyển giao kỹ thuật

chuyển giao kỹ thuật, tất cả các vấn đề cần biết về chuyển giao kỹ thuật. Các tin tức về chuyển giao kỹ thuật mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chuyển giao kỹ thuật tại nhanong.com.vn

Cũng với mô hình “Cà phê khuyến nông” nhưng hình thức được đổi mới theo hướng kết hợp tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, gặp gỡ “4 nhà”, chuyển giao kỹ thuật… Từ đó, giúp nông dân (ND) thấy được hiệu quả, am hiểu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) để đồng thuận cùng thực hiện.