chuyển đổi mục đích sử dụng

chuyển đổi mục đích sử dụng, tất cả các vấn đề cần biết về chuyển đổi mục đích sử dụng. Các tin tức về chuyển đổi mục đích sử dụng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chuyển đổi mục đích sử dụng tại nhanong.com.vn

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 23 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.