chuyên canh thanh long

chuyên canh thanh long, tất cả các vấn đề cần biết về chuyên canh thanh long. Các tin tức về chuyên canh thanh long mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chuyên canh thanh long tại nhanong.com.vn

Thời điểm đến Noel 2018, giá thanh long tại Tiền Giang đang tăng mạnh, nông dân vùng chuyên canh rất phấn khởi.