chăm sóc vườn cây ăn trái

chăm sóc vườn cây ăn trái, tất cả các vấn đề cần biết về chăm sóc vườn cây ăn trái. Các tin tức về chăm sóc vườn cây ăn trái mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chăm sóc vườn cây ăn trái tại nhanong.com.vn

Dường như câu chuyện về cây ăn trái của cả nước trở thành đề tài được “xới đi xới lại” của các phương tiện truyền thông là do những “nút thắt” nội tại của nhóm ngành này, mà mới đây nhất là thanh long, sầu riêng, bưởi da xanh…

Năm nay, mùa nước nổi về sớm, nông dân huyện Phụng Hiệp chủ động khép kín đê bao, sẵn sàng bơm tiêu khi có mưa lớn kéo dài. Ngoài ra, công tác phòng trừ dịch hại trên vườn cây ăn trái cũng được nhà vườn quan tâm thường xuyên.