chăm sóc đàn lợn

chăm sóc đàn lợn, tất cả các vấn đề cần biết về chăm sóc đàn lợn. Các tin tức về chăm sóc đàn lợn mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chăm sóc đàn lợn tại nhanong.com.vn

Hà Nội là một trong những địa phương có ngành chăn nuôi lớn và phát triển nhanh thuộc top đầu của cả nước. Trong giai đoạn tới, chăn nuôi vẫn là lĩnh vực được TP quan tâm, hỗ trợ phát triển.