chăm sóc cá

chăm sóc cá, tất cả các vấn đề cần biết về chăm sóc cá. Các tin tức về chăm sóc cá mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chăm sóc cá tại nhanong.com.vn

Để bảo đảm cá nuôi đến ngày thu hoạch đạt kết quả cao, người nuôi cần làm tốt việc chăm sóc, bảo vệ cá trong mùa mưa lũ.

Trong thâm canh cá, người chăn nuôi lâu năm có kinh nghiệm nhìn bằng mắt thường vào môi trường nước để biết khi nào cần chăm sóc cho cá...