chăm sóc cà phê

chăm sóc cà phê, tất cả các vấn đề cần biết về chăm sóc cà phê. Các tin tức về chăm sóc cà phê mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chăm sóc cà phê tại nhanong.com.vn

Tây Nguyên có gần 0,5 triệu ha cà phê được trồng trên đất đỏ bazan, đất xám, cộng khí hậu ôn hòa rất thích hợp với cây trồng này.

Để giúp cây cà phê phát triển tốt trong mùa mưa thì người nông dân cần chú ý những biện pháp kỹ thuật như sau:

Hiện nay mùa mưa đã bắt đầu trên Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, đây cũng là lúc các cây trồng tăng trưởng nhanh cành, chồi và quả.