chăm sóc cà chua

chăm sóc cà chua, tất cả các vấn đề cần biết về chăm sóc cà chua. Các tin tức về chăm sóc cà chua mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về chăm sóc cà chua tại nhanong.com.vn

Để cây cà chua cho năng suất và chất lượng quả tốt thì khâu phòng trừ bệnh hại là rất quan trọng.

Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện toàn tỉnh canh tác hơn 1.000 ha cà chua. Thời gian qua dịch bệnh do rầy mềm (rệp muội) và bọ phấn trắng tàn phá hàng trăm ha cà chua, tỷ lệ hại dao động từ 25 - 35%.