cây lương thực

cây lương thực, tất cả các vấn đề cần biết về cây lương thực. Các tin tức về cây lương thực mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cây lương thực tại nhanong.com.vn

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), vụ đông xuân năm 2020, cả nước gieo trồng 3,2 triệu héc ta lúa.