cây lạc

cây lạc, tất cả các vấn đề cần biết về cây lạc. Các tin tức về cây lạc mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cây lạc tại nhanong.com.vn

Củ nghệ giống (nghệ vàng) sau trồng 5 - 6 tháng, có thể bới gốc lấy lại củ vốn làm nghệ thương phẩm, được coi là “mượn giống”.