cây khoai tây

cây khoai tây, tất cả các vấn đề cần biết về cây khoai tây. Các tin tức về cây khoai tây mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cây khoai tây tại nhanong.com.vn

Để khuyến khích trồng cây vụ Đông, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Sau một năm triển khai, mô hình cho hiệu quả vượt trội, là động lực cho người dân phát triển sản xuất.

Từ kết quả nghiên cứu, mô hình thực nghiệm và tổng kết thực tiễn tại các địa phương, Cục Bảo vệ thực vật đã xây dựng thành công Quy trình trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu có phủ rơm rạ tại các tỉnh phía Bắc.