cây công nghiệp ngăn ngày

cây công nghiệp ngăn ngày, tất cả các vấn đề cần biết về cây công nghiệp ngăn ngày. Các tin tức về cây công nghiệp ngăn ngày mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cây công nghiệp ngăn ngày tại nhanong.com.vn

Năm 2018, tỉnh Trà Vinh có kế hoạch chuyển đổi 7.515 ha đất trồng lúa sang trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây hằng năm, cây ăn trái, trồng dừa và nuôi thủy sản.