cây con

cây con, tất cả các vấn đề cần biết về cây con. Các tin tức về cây con mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cây con tại nhanong.com.vn

Keo lá tràm còn lá tên khác là tràm bông vàng, là cây gỗ nhỡ, thường xanh cao 15-25 m, đường kính tới 30-40 cm.