cây bầu

cây bầu, tất cả các vấn đề cần biết về cây bầu. Các tin tức về cây bầu mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cây bầu tại nhanong.com.vn

Nhờ chuyển đổi cây trồng từ cây lúa sang trồng màu, vụ Tết năm nay hầu hết nông dân sản xuất đều được mùa, trúng giá.