canh tác nông nghiệp

canh tác nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về canh tác nông nghiệp. Các tin tức về canh tác nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về canh tác nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Chương trình Nghiên cứu biến đổi khí hậu Nông nghiệp và an ninh lương thực Đông Nam Á (CCAFS - SEA) của Tổ chức Tư vấn quốc tế về nghiên cứu Nông nghiệp (CGIAR), đã nghiên cứu và xây dựng mô hình làng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu - “Làng nông thuận thiên”.

Phát triển sản xuất phân bón hữu cơ (PBHC) góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay sản xuất PBHC đang gặp nhiều khó khăn, cần có một chiến lược tổng thể và sự vào cuộc của toàn xã hội.