cán bộ hợp tác xã

cán bộ hợp tác xã, tất cả các vấn đề cần biết về cán bộ hợp tác xã. Các tin tức về cán bộ hợp tác xã mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về cán bộ hợp tác xã tại nhanong.com.vn

Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT), tính đến hết năm 2017, cả nước có 11.688 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và 30 liên hiệp HTX. Trong đó, có 3.881 HTX nông nghiệp được thành lập mới. Số lượng HTX thành lập mới tăng mạnh nhưng số HTX hoạt động kém hiệu quả và ngừng hoạt động phải giải thể theo Luật HTX cũng rất cao. Điều đó cho thấy còn nhiều bất cập trong công tác điều hành và phát triển nguồn nhân lực HTX nông nghiệp hiện nay.