Cẩm Phú

Cẩm Phú, tất cả các vấn đề cần biết về Cẩm Phú. Các tin tức về Cẩm Phú mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Cẩm Phú tại nhanong.com.vn

Cây giổi trồng từ hạt sau 8-10 năm mới ra hoa, cho quả, tuy nhiên cây giổi ghép có thể rút ngắn thời gian thu hoạch quả và hạt từ 8 năm xuống còn 4 năm.